Hoe ik uw persoonsgegevens beveilig

Till The Ent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@tilltheent.nl

Lees verder voor de volledige privacyverklaring

Till The Ent is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.tilltheent.nl Steenwijk +31 625254997

Persoonsgegevens die ik verwerk

Till The Ent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Till The Ent verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het opmaken van de factuur en/of afronden van de betaling.

– U te kunnen bellen of e-mailen of appen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– Till The Ent verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

– Till The Ent verwerkt ook persoonsgegevens die ik nodig ben om u de beste ervaring te bezorgen van onze diensten.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Till The Ent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Till The Ent verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Till The Ent en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Cookies​

Ik gebruik cookies om u een zo fijn mogelijke ervaring te bieden op mijn website. Bij het gebruiken van de website gaat u akkoord met mijn privacybeleid.